UCHWAŁA Nr III/13/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2019 rok

 

UCHWAŁA Nr III/13/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu
na 2019 rok

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.994 z późn.zm.), art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 roku , poz.2077 ze zm.)  uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu”  w wysokości  28,41 zł w skali rocznej od jednego metra korzystania z lokali  we wspólnotach mieszkaniowych

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr III/13/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 11:45