UCHWAŁA Nr III/14/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2019 rok

 

UCHWAŁA Nr III/14/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”
na 2019 rok

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm ), art.219  ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku , poz.2077 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”

  • w wysokości  131,87 zł od jednej godziny korzystania z obiektu Stadion Sportowy przy ul. Laskowej 17 w Grójcu,
  • w wysokości  104,89 zł od  jednej godziny korzystania z hali sportowej
    z  kompleksem boisk przy ul. Sportowej w Grójcu,
  • w wysokości 140,16 zł  od jednej godziny korzystania z krytej  pływalni,
  • w wysokości 100,00 zł od jednej godziny korzystania z sezonowego sztucznego lodowiska. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr III/14/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 11:53