UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójec

UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:


§ 1.

 Nadaje się nazwę ulica Hokejowa drodze położonej w mieście Grójec, biegnącej od ulicy Laurowej w kierunku wschodnim, oznaczonej jako działki o numerach ewidencujnych 3266/8, 3267/10.


§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.


§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki
 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 12:05