UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu gminnego o powierzchni 300 m2, położonego przy ul. Mogielnickiej w Grójcu, na okres do 3 lat

UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie oddania w dzierżawę gruntu gminnego o powierzchni 300 m2, położonego przy
ul. Mogielnickiej w Grójcu, na okres do 3 lat

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:


§ 1. 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie osobie prawnej na dalsze okresy oznaczone do 3 lat, gruntu gminnego o powierzchni 300 m2, położonego przy ul. Mogielnickiej w Grójcu, oznaczonego jako część działki nr ew. 553/5, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00000355/7, użytkowanego jako droga dojazdowa do istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej.


§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.


§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki
 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu gminnego o powierzchni 300 m2, położonego przy ul. Mogielnickiej w Grójcu, na okres do 3 lat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 12:11