UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu gminnego o powierzchni 589 m2, położonego w Grójcu

UCHWAŁA NR III/18/18
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu gminnego o powierzchni 589 m2, położonego w Grójcu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 32 ust. 1 i 2, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:


§ 1. 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Grójec, oznaczonej jako działka nr ew. 1428/77 o powierzchni 0,0589 ha, stanowiącej własność Gminy Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00083494/8.


§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.


§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki
 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu gminnego o powierzchni 589 m2, położonego w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 12:18