UCHWAŁA Nr III/21/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

UCHWAŁA Nr III/21/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 2018

 

         Na podstawie art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/  t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm./, Rada Miejska
w Grójcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 wraz z planem finansowym oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w wykazie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  Grójec .

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr III/21/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 13:19