Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym na działkach nr ewid. 1721/3, 1722/5 i 4023/4 w Grójcu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.08.01.2019r.

 

 


INFORMACJA Nr OR.0050.8.2019
o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
w Biuletynie Informacji Publicznej


Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018r., poz. 1496), zawiadamiam o umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą na działkach nr 1721/3, 1722/5 i 4023/4 położnych w obrębie 0001 Grójec przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C w Grójcu.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww ustawy uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

Załączniki:

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI .pdf

Zalaczniki_do_wniosku.pdf

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA.pdf

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym na działkach nr ewid. 1721/3, 1722/5 i 4023/4 w Grójcu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2019 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.01.2019 14:47 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
08.01.2019 14:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
08.01.2019 14:21Dokument został odzyskany. (Rafał Markiewicz)
08.01.2019 10:50Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
08.01.2019 10:50 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)