UCHWAŁA Nr IV/28/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

UCHWAŁA Nr IV/28/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 21 stycznia 2019

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych na dalszy okres oznaczony , nie przekraczający 3 lat dla:

1. Wanda Stykowska – Biuro Usług Celnych „WS” 200,5m² - siłownia

2. Trend Witold Szczepański 12m² - usługi finansowe

w obiekcie Krytej Pływalni „Wodnik”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr IV/28/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 14:26