UCHWAŁA Nr IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

UCHWAŁA Nr IV/29/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

         Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j  Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./ Rada Miejska
w Grójcu uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Grójcu
w składzie:

Pan Artur Szlis
Pan Dariusz Prykiel
Pani Weronika Piwarska
Pani Małgorzata Molenda
Pan Adam Siennicki

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 14:42