UCHWAŁA Nr IV/30/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019

UCHWAŁA Nr IV/30/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 21 stycznia 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019 przedstawiony w Załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Grójcu.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr IV/30/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 15:30