UCHWAŁA Nr IV/31/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019

 

UCHWAŁA Nr IV/31/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia21 stycznia 2019 r.

 

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./ uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Grójcu na rok 2019:

marzec - kwiecień – kontrola Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Grójcu w zakresie finansowo-gospodarczym;
1 maj - 15 czerwiec – analiza wykonania budżetu Gminy Grójec
za 2018 rok oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Gminy i Miasta Grójec;
sierpień- wrzesień – wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu
i Bezpieczeństwa sprawdzenie stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2019-2020.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr IV/31/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 15:32