UCHWAŁA Nr IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r.

 

UCHWAŁA Nr IV/32/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 28 listopada 2018 r.   

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu uchwala
co następuje:

 

§ 1.

 

§ 1. Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie powołania
składu Komisji Infrastruktury Technicznej, Ekologii i Promocji z dnia
28 listopada 2018 r.  otrzymuje brzmienie:

 

„ § 1. Powołuje się Komisję Infrastruktury Technicznej, Ekologii i Promocji Rady Miejskiej w Grójcu w składzie:

Krzysztof Woźniak
Agnieszka Wachulec-Kamienik
Tomasz Justyński
Grzegorz Stolarek
Jerzy Antoniewicz
Henryk Feliksiak
Artur Szlis
Dariusz Prykiel
Małgorzata Szymańczak
Daniel Marcinkowski.”

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady

Karol Biedrzycki

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 15:36