Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w latach 2019-2021 - ul. Mogielnicka m. Grójec

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.25.01.2019r.

 

 

W y k a z
nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w latach 2019-2021
 


1

Położenie nieruchomości

ul. Mogielnicka m. Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00000355/7

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

grunt o pow. 0,0300 ha
część działki nr ew. 553/5 o pow. 0,0773 ha

 4

Opis nieruchomości

droga dojazdowa do istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

istniejąca droga

6

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy (czynsz miesięczny)

600,- PLN netto

7

Termin wnoszenia opłat

do ostatniego dnia każdego miesiąca

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
  
   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w latach 2019-2021 - ul. Mogielnicka m. Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2019 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż