OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 34 .2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę słupa SN, sieci kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.04.02.2019r.

GP. 6733. 4. 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 34 .2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Karola Kępy - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna , zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące  „Budowę słupa SN, sieci kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN”.
Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 273/1, 271/1, 271/2, 36, 51, 71, 272/1, 272/2, 272/6, 272/3, 272/7, 272/4, 75/8, 75/10  w miejscowości Kobylin gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 34 .2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę słupa SN, sieci kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2019 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż