ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2\2019

Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2\2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (zmiana terminu składania ofert)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:15.02.2019 12:43
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:15.02.2019 15:06