OGŁOSZENIE O PRZETARGU Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 200,5 m². (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni)

02/2019  

Grójec, dn.2019-02-19

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 200,5 m² .
(z wyłączeniem działalności uciążliwej
dla działalności krytej pływalni)

Stawka wywoławcza 12 zł za 1 m² powierzchni lokalu.
Stawka nie obejmuje opłat za media oraz należnego podatku VAT
Chętni przystępujący do przetargu winni wpłacać do kasy Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” w Grójcu wadium w wysokości 300,00 zł – w terminie do dnia 05.03.2019 do godz. 9 00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty.
Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu,  a uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje jego  przepadek. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w czasie 24 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.
Umowa będzie spisana z wygrywającym przetarg w ciągu 7 dni.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2019 o godz. 10.00 w budynku GOS Mazowsze w Grójcu, ul. Laskowa 17– sala konferencyjna.
Wysokość postąpienia 1 zł / m² lub wielokrotność.
Zaleca się, aby oferent przed przystąpieniem do przetargu zapoznał  się z wzorem umowy najmu i stanem technicznym przedmiotowego lokalu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 
Dyrektor
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jerzy Bińkiewicz
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PRZETARGU Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 200,5 m². (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2019 15:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż