OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 46 .2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 mm, na działkach nr 125, 131 i 143 położonych w miejscowości Zalesie gm. Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.25.02.2019r.

GP. 6733. 5 .2019. ID

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 46 .2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Mariusza Żurka - pełnomocnika Polskiej Spółi Gazownictwa Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 mm,  na działkach nr 125, 131 i 143 położonych w miejscowości Zalesie gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 46 .2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 mm, na działkach nr 125, 131 i 143 położonych w miejscowości Zalesie gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2019 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż