ZARZĄDZENIE nr OR.0050.3.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.3.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 2 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1450 ze zm.)  zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie pomocy społecznej.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu oraz na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE nr OR.0050.3.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż