Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 08.01.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2019

Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę

nieruchomości gminnych w roku 2019

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołać komisję przetargową na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2019 w następującym składzie:

Dariusz Gwiazda – Przewodniczący

Małgorzata Bazyl – z-ca Przewodniczącego

członkowie:

Magdalena Śmietańska

Wioleta Selwiak

Judyta Sędek

§ 2

Komisja będzie działać w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 08.01.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż