Zarządzenie Nr OR.0050.7.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Marianów

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
w sołectwie Marianów

Na podstawie art. 31 i art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz Statutu Sołectwa Marianów zarządzam, co następuje:

§1.

Zarządzam wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Marianów.

§2-

Wybory odbędą się podczas zebrania wiejskiego w dn'u 17 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w sali bankietowej „Antonówka” w Marianowie, pod przewodnictwem Radnej Rady Miejskiej w Grójcu Pani Anny Lubowieckiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr OR.0050.7.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Marianów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż