ZARZĄDZENIE nr OR.0050.53.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”.

ZARZĄDZENIE nr  OR.0050.53.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  pn: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm. ) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

 

  1. Jarosław Rupiewicz                       Przewodniczący
  2. Katarzyna Kaczanowska                Z-ca Przewodniczącego
  3. Iwona Kowalska                              Sekretarz
  4. Hubert Krawczyk                            Członek

 

§ 2

Komisja sprawdzi czy oferty spełniają wymagane warunki, dokona oceny ofert oraz wskaże ofertę najkorzystniejszą.

 

§ 3

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz Regulaminem pracy Komisji przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja zakończy pracę z dniem zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego protokołu  postępowania o udzielenie zamówienia.

 

§ 5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac komisji.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE nr OR.0050.53.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż