Zarządzenie Nr 0050.26.1.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2019/2020 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 0050.26.1.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2019/2020 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 152 i art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1

Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec na rok szkolny 2019/2020 stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Grójec stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.26.1.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2019/2020 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż