ZARZĄDZENIE nr OR.0050.29.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 r.”

ZARZĄDZENIE nr OR.0050.29.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na

„Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 r.”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zarządzam co następuje:

§1

Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru oferty na „Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 r. w następującym składzie:

  1. Przewodniczący komisji - Jarosław Rupiewicz
  2. Z-ca Przewodniczącego komisji - Katarzyna Kaczanowska
  3. Członek - Iwona Kowalska
  4. Sekretarz - Paulina Furmańczyk

§2

Komisja sprawdzi czy oferty spełniają wymagane warunki, dokona oceny ofert oraz wskaże ofertę najkorzystniej szą.

§3

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Regulaminem Pracy Komisji.

§4

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. W terminie do 4 marca 2019 r. komisja dokona oceny ofert i wyboru wykonawcy.
  3. Komisja zakończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

§5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac komisji.

§6

W przypadkach, w których wymagana jest wiedza specjalistyczna, dopuszcza się udział w składzie komisji lub jako ekspertów - osoby spoza pracowników zamawiającego.

§7

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza.

§8

Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE nr OR.0050.29.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 r.”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż