ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.30.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.30.2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych
ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
w zakresie pomocy społecznej

Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), zarządza się co następuje:

§U

Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w składzie:

1)     Jarosław Rupiewicz - przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu - Przewodniczący Komisji

2)     Jolanta Stykowska - przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu- członek Komisji,

3)     Agnieszka Maroszek- przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Grójec

4)     Katarzyna Suwarska- przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu - Członek Komisji,

5)     Marta Byliniak - przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu - Sekretarz Komisji.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.30.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż