ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
z dnia 01 lutego 2019 roku

w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.

Na podstawie art.36 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /tj. Dz.U. 2018r. poz.1260/ zarządzam co następuje:

§1

Przyznaję Panu Jarosławowi Rupiewiczowi dodatek specjalny w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

§2

Dodatek o których mowa w § 1 przyznaje się na okres od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2019 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż