Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec

 

Grójec, dn.2019-03-20

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania  ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec. Wnioski w wersji papierowej, będzie można składać od 15.04.2019 r. do 15.05.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47 w godzinach pracy urzędu.

Druki wniosków oraz regulamin określający zasady udzielania dotacji można pobrać ze stron internetowych www.grojecmiasto.pl, www.grojecmiasto.bip.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Dotacja celowa, będzie udzielana do wysokości 5.000 PLN rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła, służącego poprawie jakości powietrza oraz związanego z ograniczeniem niskiej emisji, dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Grójec i będzie polegała na:
1) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i jego uruchomieniem;
2) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne
i brykiet);
3) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na olej opałowy.
Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji, będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie z Gminą Grójec. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 10 lub telefonicznie (48) 664-30-91 wew. 55.
Uwaga: wnioski złożone przed 15 kwietnia 2019 r. lub po 15 maja 2019 r. nie będą rozpatrywane!

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2019 08:20