Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowie hali magazynowej na opakowania, części i środków transportu wewnętrznego wraz z budową zbiornika przeciw pożarowego i utwardzeniem terenu na działkach nr 288 i 287/3 w miejscowości Mirowice gm. Grójec”

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.27.03.2019r.

GP.6220.15.2018.BJU

 

OBWIESZCZENIE OR.0050.64.2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2081 z póź. zm.)

informuję
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „budowie hali magazynowej na opakowania, części i środków transportu wewnętrznego wraz z budową zbiornika przeciw pożarowego i utwardzeniem terenu na działkach nr 288 i 287/3 w miejscowości Mirowice gm. Grójec”. Postępowanie prowadzono na wniosek Zakładu Produkcji Rolnej Miropasz M. Wiczyński Sp.j. Mirowice ul. Leśna 4, 05-600 Grójec.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowie hali magazynowej na opakowania, części i środków transportu wewnętrznego wraz z budową zbiornika przeciw pożarowego i utwardzeniem terenu na działkach nr 288 i 287/3 w miejscowości Mirowice gm. Grójec”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2019 10:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż