OBWIESZCZENIE NR OR.0050.67.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę słupa SN, sieci kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN na działkach nr ewid. 273/1, 271/1, 271/2, 36, 51, 71, 272/1, 272/2, 272/6, 272/3, 272/7, 272/4, 75/8, 75/10 położnych w miejscowości Kobylin gm. Grójec – decyzja Nr 9/19 – inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 mm na działkach nr 125, 131, 143 w miejscowości Zalesie, gm. Grójec” – decyzja Nr 10/19 – inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.28.03.2019r.

GP. 6733. 4. 2019. ID
GP. 6733. 5. 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE NR OR.0050.67.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, w dniu 28.03.2019r. zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące:

  1. Budowę słupa SN, sieci kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN na działkach nr ewid. 273/1, 271/1, 271/2, 36, 51, 71, 272/1, 272/2, 272/6, 272/3, 272/7, 272/4, 75/8, 75/10 położnych w miejscowości Kobylin gm. Grójec – decyzja Nr 9/19 – inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  2.  Budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 mm na działkach nr 125, 131, 143 w miejscowości Zalesie, gm. Grójec” – decyzja Nr 10/19 – inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE NR OR.0050.67.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę słupa SN, sieci kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN na działkach nr ewid. 273/1, 271/1, 271/2, 36, 51, 71, 272/1, 272/2, 272/6, 272/3, 272/7, 272/4, 75/8, 75/10 położnych w miejscowości Kobylin gm. Grójec – decyzja Nr 9/19 – inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 mm na działkach nr 125, 131, 143 w miejscowości Zalesie, gm. Grójec” – decyzja Nr 10/19 – inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2019 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż