Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm PVC, na działkach nr ewid. 117/1, 425 i 428/1 w miejscowości Mirowice gm. Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.01.04.2019r.

GP. 6733. 9 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.73.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o..o., zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące: Budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm PVC, na działkach nr ewid. 117/1, 425 i 428/1 w miejscowości Mirowice gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm PVC, na działkach nr ewid. 117/1, 425 i 428/1 w miejscowości Mirowice gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż