Ogłoszenie o przetargu Grójcu przy Armii Krajowej 4 o powierzchni użytkowej 33,60 m2

ZGK-V-7150/2/19

Grójec, dn.2019-04-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Grójec ds. kierowania ZGK w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na  najem lokalu  użytkowego w
Grójcu przy Armii Krajowej 4 o powierzchni użytkowej 33,60 m2

Stawka wywoławcza 25 zł za 1 m² powierzchni lokalu.Stawka nie obejmuje należnego podatku VAT.

Chętni  przystępujący do przetargu winni wpłacać na konto bankowe
Nr  93 9128 0002 2001 0017 5098 0003
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu wadium w wysokości 1000,00 zł – w terminie do dnia 15.04.2019r do godz. 9:00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu, a uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje jego przepadek. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w czasie 48 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.

Umowa będzie spisana z wygrywającym przetarg w ciągu 7 dni.
Przed zawarciem umowy najmu Wygrywający przetarg jest zobowiązany wpłacić na w/w konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznej stawki czynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2019r o godz. 10:00
w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9

Wysokość postąpienia 1 zł / m²  lub wielokrotność.

Zaleca się, aby oferent przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z wzorem umowy najmu i stanem technicznym przedmiotowego lokalu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9 w godzinach 7 30 – 15 30 ( tel. 48 664 28 11 ).

 
Pełnomocnik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu Grójcu przy Armii Krajowej 4 o powierzchni użytkowej 33,60 m2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2019 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż