Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowę części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe.

WI.271.10.2019.KOI

Grójec, dn.2019-04-05

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający -  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1579) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe”.
            Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia co wyczerpuje art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowę części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2019 15:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż