SP.042.2.2019.KAN      Grójec, 08.04.2019 r.

 

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47,
05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

W terminie składania ofert tj. do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 wpłynęło do Zamawiającego 8 ofert.

Streszczenie oceny i porównania ofert


Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty (brutto)

Łączna liczba punktów

1.

MZ IODO Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 11 lok. 49
00 – 052 Warszawa

105,00 zł

100 pkt.

2.

EURO INFO GROUP Sp. z o.o.
Ul. Smolna 11 lok. 15
00 – 375 Warszawa

121,30 zł

86,56 pkt

3.

Ośrodek Szkoleń Zawodowych i Menadżerskich EDUCON prowadzony przez Modrzejewski Consulting Paweł Modrzejewski
Ul. Weselna 22, 87 – 800 Włocławek

120,00 zł

87,50 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0
Liczba ofert odrzuconych – 5
Oferty odrzucone:

  • Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, ul. Grabowa 8,
    95 – 200 Pabianice
  • Sukces Edukacja Małgorzata Wywiał, Ul. Szewska 28/3a, 26 – 600 Radom
  • BPR Consulting Paulina Zastróżna, Ul. Radwańska 27/2u, 90 – 540 Łódź
  • „PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, Ul. Biznesowa 7,
    26 – 600 Radom
  • Baltic Expert Sp. z o.o., Ul. Świętokrzyska 18 lok. 502, 00 – 052 Warszawa


Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Ze względu na to,
że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
MZ IODO Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 11 lok. 49
00-052 Warszawa
Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:08.04.2019 15:10
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:08.04.2019 15:10