Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 9 października 2019 r.

­

Zarządzenie Nr 25/2019

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie'przekracza wyrażonej w złotych, równowartości 30.000,00 Euro, zwanego dałej "Regulaminem".

Na podstawie § 4 pkt. 4 Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, w związku z art.44 ust. 3 pkt. 1 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z póź. zm.).

§1

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych, równowartości 30.000,00 Euro, zwany dalej "Regulaminem".

§2

Traci moc Regulamin udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj., których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro, a jest większa od kwoty 16.000,00 zł wprowadzony Zarządzeniem nr 26 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 31.12.2011 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
DYREKTOR
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Sylwia Pietrasiewicz
 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 9 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2019 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.10.2019 09:52 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:52 Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do Regulaminu.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:51 Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do Regulaminu.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:51 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do Regulaminu.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:51 Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do Regulaminu.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do Regulaminu.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Regulaminu.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:50 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Regulaminu.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:49 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:49 Dodano załącznik "Załącznik nr 1do Zarządzenia.pdf" (Maciej Półtorak)
17.10.2019 09:49 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)