Zarządzenie Nr 27/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 23 października 2019 r.

­

Zarządzenie Nr 27/2019
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy i Miasta Grójec, zlokalizowanych w budynku przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 6, 05-600 Grójcu, oraz przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 4, 05-600 Grójcu.


Na podstawie § 4 pkt. 4 Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 146/09 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 sierpnia 2009 r. oraz Regulaminu przetargów na wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy i Miasta Grójec wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 23 października 2019 r. pkt. V Komisja przetargowa ust.2. Załącznika nr 1 i 2 Zarządzenia 26/2019.

§1

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy i Miasta Grójec., zlokalizowanych w budynku przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 6, 05-600 Grójcu, oraz przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 4, 05-600 Grójcu, zwaną dalej komisją w następującym składzie:

  1. Agnieszka Bilska - Przewodnicząca komisji
  2. Łukasz Piec - Członek Komisji
  3. Renata Krawczyńska - Sekretarz komisji

§2

Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z Regulaminem przetargów na wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy i Miasta Grójec wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 23 października 2019 r.

§3

Komisja zostaje powołana na czas wyłonienia Wykonawcy w ramach ww. postępowania.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej komisji. §5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
DYREKTOR
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Sylwia Pietrasiewicz
 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 27/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 23 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2019 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2019 12:58 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)