x 
Drukuj
Michał Bogucki 15.11.2019 10:08

OBWIESZCZENIE NR OR.0050.240.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

­

   BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.14.11.2019r.

GP. 6733. 42. 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE NR OR.0050.240.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.1945 z późn. zmianami) zawiadamiam, w dniu 14.11.2019r. na wniosek  Gminy Grójec, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 42/19 obejmująca „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grójec, na działkach nr 227/2 i 227/1 w miejscowości Kobylin na terenie gminy Grójec”

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE NR OR.0050.240.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2019 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.11.2019 10:10 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
15.11.2019 10:08 Utworzenie dokumentu. (Michał Bogucki)