OBWIESZCZENIE NR OR.0050.244.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

­

 

     BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.18.11.2019r.

 GP. 6733. 36. 2019. ID

 

     OBWIESZCZENIE NR OR.0050.244.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.1945 z późn. zmianami) zawiadamiam, w dniu 18.11.2019r. na wniosek  Kazimierza Grabka - pełnomocnika Bonin  Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 1m lok.81, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 43/19 obejmującą:

Budowę linii elektroenergetycznej, kablowej średniego napięcia o napięciu znamionowym 15 kV na działkach nr 379/2 i 380/12 w miejscowości Głuchów i budowę stacji elektroenergetycznej (transformatorowej z transformatorami suchymi) o napięciu znamionowym 15/0,4 kV  na działce nr 379/2 w Głuchowie, o pow. zabudowy do 35m2, wysokości do 8m i szerokości do 10m, prostopadłej do ul. Rzecznej w Głuchowie, gm. Grójec”.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

  

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE NR OR.0050.244.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2019 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2019 14:00 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
19.11.2019 14:28 Utworzenie dokumentu. (Michał Bogucki)