x 
Drukuj
Dariusz Iwańczyk 17.12.2019 12:22

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.272.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

­

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.16.12.2019r.

 GP. 6733. 48. 2019. ID

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.272.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Karoliny Zalega- pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę kanalizacji światłowodowej w miejscowosciach Kośmin i Lesznowola gm. Grójec.

Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 53/2, 60, 17 w miejscowości Kośmin oraz na działkach nr ewid  206/3 i 206/4, 206/5, 207/5, 2017/1, 208/3, 208/4, 209/3, 209/1, 289 i 290/9 w miejscowości Lesznowola gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 
 BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.272.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2019 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.12.2019 12:24 Edycja dokumentu (Dariusz Iwańczyk)
17.12.2019 12:22 Utworzenie dokumentu. (Dariusz Iwańczyk)