x 
Drukuj
Dariusz Iwańczyk 13.02.2020 15:09

OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.40.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

­

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.13.02.2020r.

 GP. 6733. 47. 2019. ID, GP. 6733. 48. 2019. ID

OBWIESZCZENIE NR WO.0050.40.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.1945 z późn. zmianami) zawiadamiam, w dniu 13.02.2020r., na wnioski  PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Karolinę Zalega, zostały wydane następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

-  Nr 3/20 obejmującą „Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, budowę kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowę kanalizacji światłowodowej w miejscowości Kośmin na działkach nr 53/2, 17, 158, 11/10, 11/3, 14, 9/18, 9/19, 155, 9/7 i Lesznowola na działkach nr 206/3 i 206/4, na terenie gminy Grójec”.

-  Nr 4/20 obejmującą „Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę kanalizacji światłowodowej w miejscowości Kośmin na części działek nr 53/2, 17, 60 i w miejscowości Lesznowola na części działek nr 206/3, 206/4, 206/5, 207/5, 207/1, 208/3, 208/4, 209/3, 209/1, 289, 290/9,  na terenie gminy Grójec”.

             W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.40.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2020 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.02.2020 15:11 Edycja dokumentu (Dariusz Iwańczyk)
13.02.2020 15:09 Utworzenie dokumentu. (Dariusz Iwańczyk)