Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami

­

Zarządzenie nr WO.0050.52.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 02.03.2020 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami

 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz.994)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do  Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami.

§ 4

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wraz z aktualnym Regulaminem Przyznawania Patronatu Honorowego
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami podlega opublikowaniu na stronie Gminy i Miasta Grójec, www.grojecmiasto.pl.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.03.2020 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.03.2020 14:38 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
03.03.2020 14:38 Dodano załącznik "Zasady przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec (Automatycznie zapisany).docx" (Rafał Markiewicz)
03.03.2020 14:38 Dodano załącznik "wniosek_o_honorowy_patronat 2020.docx" (Rafał Markiewicz)
03.03.2020 14:37 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
03.03.2020 14:37 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)