OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.100.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

­

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.04.05.2020r.

 GP. 6733. 6. 2020. ID

OBWIESZCZENIE NR WO.0050.100.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       

      

             Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, w dniu 09.04.2020r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 10,  33-100 Tarnów , została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/20 obejmująca „Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0.5 MPa) PE DN 63 mm na części działek nr 15, 14, 4/1 w miejscowości Pabierowice i części działek nr 30/1, 30/2, 28/1, 25/1, 26/6, 26/7, 27/6 w miejscowości Wólka Turowska, gm. Grójec”.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, od dnie 04.05.2020r..

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.100.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2020 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2020 11:55 Utworzenie dokumentu. (Dariusz Iwańczyk)