x 
Drukuj
Dariusz Iwańczyk 13.05.2020 13:25

OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.109.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

­

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.13.05.2020r.

 GP. 6733.11. 2020 ID

OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.109.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz.293 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Jerzego Siejaka - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin z dnia 06.05.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Budowę linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją światłowodową, budowę linii kablowych nN 0,4 kV, przebudowę napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowę złączy kablowych ZK/SN 15 kV, budowę kontenerowej stacji SN/nN, przebudowę stacji transformatorowej SN/nN w ramach inwestycji pod nazwą: przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych SN Grójec-Mszczonów, odg. Dębie, na linię kablową w miejscowościach Bikówek, Załącze, Zalesie, Uleniec oraz Dębie gm. Grójec – RE Grójec.

Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 73/2, 73/1, 74/1, 146, 79/1, 79/2, 80/3, 80/1, 37/1, 68/1, 147/1, 69/1, 69/2, 147/2, 68/2, 148/2, 90, 95/2, 95/3, 95/1, 96/1, 96/2, 96/3, 118/1, 150, 149, 94, 93, 117/1, 92/3, 92/2, 164/1, 113, 114/1, 115/1, 116/1, 67/8, 67/7, 67/2, 65/5, 65/7 w miejscowości Bikówek , nr ewid. 1/2, 11/1, 10/4, 10/3, 51, 32, 33, 47/1, 49/1, 10/1, 9, 8, 7, 6/2, 6/1, 5/1, 4, 3/2, 3/1, 2, 16, 17, 1/1 w miejscowości Dębie, nr ewid. 3/1, 37, 4/1, 15, 6, 41/1, 42/3, 7/1, 8/3, 8/2, 39/3, 39/2, 9/3, 9/4, 10/1, 11/5, 11/6, 16, 17, 18/1, 19/2, 19/3, 20/2, 22/2, 22/3, 23, 25, 11/4, 13/2, 13/1, 12/1, 40, 26/2, 26/1, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 35, 30 w miejscowości Załącze, nr ewid. 5/6, 5/5, 246, 130, 186/2, 121, 122, 5/4, 244, 245, 185, 247 w miejscowości Uleniec, nr ewid. 191, 197, 200, 201, 202, 203, 199/1 i 192 w miejscowości Zalesie gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej tj. od dnia 13 maja 2020r.

 

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.109.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2020 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.05.2020 13:28 Edycja dokumentu (Dariusz Iwańczyk)
13.05.2020 13:26 Edycja dokumentu (Dariusz Iwańczyk)
13.05.2020 13:25 Utworzenie dokumentu. (Dariusz Iwańczyk)