x 
Drukuj
Rafał Markiewicz 13.06.2008 09:21

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

­

ZARZĄDZENIE NR 22 /2004
Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu
z dnia 23 marca 2004 roku

 

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Radzie Miejskiej w Grójcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t.j.Dz.U. nr 15, poz.148 z 2003 roku ze zmianami/
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Grójcu za 2003 rok , w którym:

DOCHODY zrealizowano w wysokości - 34.165.242 zł

WYDATKI zrealizowano w wysokości - 35.820.469 zł

§ 2.

Zobowiązuję się do przesłania kopii niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Grójcu z załącznikami od nr 1-15:

  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w celu zaopiniowania,
  • Radzie Miejskiej w Grójcu

§ 3.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
Jacek Stolarski
 

Link do załączników sprawozdania

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2008 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2008 09:44 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
13.06.2008 09:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
13.06.2008 09:21 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)