x 
Drukuj
Rafał Markiewicz 13.06.2008 09:42

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

­

Zarządzenie nr 29/07
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu za 2006 rok - Radzie Miejskiej w Grójcu.

            Na podstawie art.199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późn.zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec za 2006 rok, w którym:

DOCHODY zrealizowano w wysokości 47.590.968,77 zł
WYDATKI  zrealizowano w wysokości 46.187.858,71 zł

§ 2.

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu- za  2006 rok.

§ 3.

Przesłać kopię niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec z załącznikami od nr 1-17:

  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w celu zaopiniowania,
  • Radzie Miejskiej w Grójcu.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Link do załączników sprawozdania

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2008 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2008 09:42 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)