x 
Drukuj
Maciej Półtorak 30.06.2003 18:41

PSP nr 1 - organizacja - dzwonki

­

Organizacja placówki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu jest od 1 września 2017 r. ośmioletnią publiczną szkołą podstawową. Organem prowadzącym jest Gmina Grójec, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Organami szkoły są: Dyrektor , Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Rejon szkoły obejmuje wschodnią część miasta. W 48 oddziałach obowiązek szkolny i przedszkolny realizuje 1125 uczniów w tym 148 pochodzących ze wsi, którym zgodnie z ustawą „Prawo Oświatowe” jednostka samorządowa zapewnia dowóz do szkoły. Dla nieobjętych dowozem przeznaczone są środki pokrywające koszt biletów miesięcznych.
W budynku szkolnym przy ul. J. Piłsudskiego znajduje się 35 sal lekcyjnych, 2 sale gimnastyczne, świetlica, stołówka, biblioteka, sekretariat, gabinety dyrektora
i zastępców, gabinet pielęgniarki oraz pokój logopedy, pedagoga i psychologów, kuchnia, szatnie i pomieszczenia gospodarcze.

Szkoła posiada pracownie: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, historyczną, informatyczne, plastyczną, muzyczną oraz sale do integracji sensorycznej. Posiada również zaplecze sportowe, boiska, bieżnie skocznie. Ponadto uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w ramach wychowania fizycznego w zajęciach na basenie. Biblioteka szkolna liczy 9 088 książki, w tym: encyklopedie, słowniki, albumy, lektury szkolne, beletrystykę, poradniki, czasopisma metodyczne, audiobooki (43 szt.) i ebooki (28 szt.).

Zajęcia dla klas VII - VIII odbywają się przy ul. Polnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

W szkole realizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie
z zaleceniami wynikającymi z orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, diagnoz przeprowadzanych przez nauczycieli oraz potrzeb uczniów
i ich rodziców. Służą temu zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań i zajęcia sportowe (w miarę możliwości finansowych Gminy Grójec), zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, zajęcia dla cudzoziemców. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli wspomagających.

Godziny pracy szkoły:

Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym od godziny 800 do 1530.
Świetlica szkolna zapewnia opiekę od godziny 630 do 1730.
Pielęgniarki szkolne (p. Helena Kostrzewska i p. Dorota Katana) pracują w godz. 800 - 1400.
Sekretariat szkoły czynny jest od godziny 730 do 1530.
Biblioteka szkolna czynna od godziny 800 do 1400.
Obiady w stołówce szkolnej wydawane są do godziny 1400.

 

 

 

 

 

Dzwonki

 1. 00 - 8 45
 2. 55 - 9 40
 3. 50 - 10 35
 4. 10 45 - 11 30 przerwa obiadowa
 5. 11 50 - 12 35 przerwa obiadowa
 6. 12 55 - 13 40
 7. 13 50 - 14 35
 8. 14 45 - 15 30

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
IM. GABRIELA NARUTOWICZA W GRÓJCU

ul. Piłsudskiego 68
05-600 Grójec
tel. (48) 664-24-05
pspnr1@grojecmiasto.pl

mgr Elżbieta Zakrzewska - dyrektor szkoły

Zastępca dyrektora szkoły – oddziały przedszkolne oraz klasy I-III – mgr Katarzyna Brzozowska
Zastępca dyrektora szkoły – klasy IV-VI – mgr Barbara Kucharska
Zastępca dyrektora szkoły – klasy VII-VIII – mgr Jolanta Ziółko

Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

 1.  

Aleksandruk Agnieszka

Fizyka

 1.  

Andrychowicz Małgorzata

Biblioteka szkolna

 1.  

Barcikowska Żaklina

Język angielski

 1.  

Bęczkowska Anna

Język angielski

 1.  

Bocheńska Ewelina

Wychowawca w świetlicy szkolnej

 1.  

Boronowicz Jerzy

Psycholog

 1.  

Boruc Ilona

Język angielski

 1.  

Brzozowska Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Byliniak Urszula

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Celejewska Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Chojecka Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Czapla Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Czerwińska Maria

Język angielski

 1.  

Dąbrowska Maria

Biblioteka szkolna

 1.  

Dąbrowska Paulina

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Dębowska Kamila

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Dulemba Joanna

Matematyka, informatyka

 1.  

Ekiel Katarzyna

Pedagog

 1.  

Figurska-Kaim Barbara

Wychowawca w świetlicy szkolnej

 1.  

Fijałkowska Monika

Matematyka

 1.  

Gałkowska Marta

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Główka Konrad

Wychowanie fizyczne

 1.  

Gorzkowska Małgorzata

Biblioteka szkolna

 1.  

Gorzkowski Waldemar

Historia

 1.  

Gruszczyńska Anna

Język polski

 1.  

Iwanowska Beata

Chemia

 1.  

Jabłecka Teresa            

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Jackowska Aneta

Technika, doradztwo zawodowe

 1.  

Jakubczak Małgorzata

Religia

 1.  

Jakubczyk Maria

Plastyka

 1.  

Jura Katarzyna

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Karbowska Elżbieta

Geografia

 1.  

Kępka Marzena

Język polski

 1.  

Kostrzewa Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Kosińska-Kot Beata

Język angielski

 1.  

Kowalczyk Ewa

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Kowalczyk Lucyna

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Kowalska Elżbieta

Dowozy dzieci

 1.  

Kozemko Ołena

Język rosyjski

 1.  

Krajewska Emilia

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Krupa Mariola

Logopedia

 1.  

Kucharska Barbara

Język polski

 1.  

Kukułka Aneta

Historia

 1.  

Kulig Edyta Sylwia

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Kuźnicka Aneta

Wychowawca w świetlicy szkolnej

 1.  

Kwiatkowska Zofia

Wychowawca oddziału przedszkolnego

 1.  

Lepa Paweł

Wychowanie fizyczne

 1.  

Lewandowska Wiesława

Wychowawca w świetlicy szkolnej

 1.  

Ładziak Magdalena

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Ławnicka Krystyna

Język polski

 1.  

Łobodzińska Agnieszka

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Łyżwa Justyna

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Madej Luiza

Plastyka

 1.  

Majewska Ewelina

Język polski

 1.  

Maliszewska - Górecka Zuzanna

Religa, wdż

 1.  

Maliszewska Agnieszka

Informatyka

 1.  

Maliszewska Aleksandra

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Marchlewska Dorota

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Mazurkiewicz  Anna

Matematyka

 1.  

Michałowska Patrycja Angelika

Wychowawca w świetlicy szkolnej

 1.  

Mirgos Anna

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Młodziński Paweł

Wychowanie fizyczne

 1.  

Modelska Kamila

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Nowak Izabela

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Olejnik Agata

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Olejnik Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Oleniacz Paulina

Muzyka

 1.  

Pawłowska Monika

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Piechota Barbara

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Płocińska Ewa

Geografia

 1.  

Płodzik Monika

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Pogorzelski Jarosław

Religia

 1.  

Przybysz Agnieszka

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Pycak Karolina

Matematyka, informatyka

 1.  

Różański  Artur

Informatyka

 1.  

Serafińska Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Sitarek Ewelina

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Sitarek Jolanta

Przyroda

 1.  

Słobodzin Barbara

Matematyka

 1.  

Snopek Marita

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Sobczak - Kot Marta

Psycholog

 1.  

Sobierańska Agnieszka

Język polski

 1.  

Sobieszek Anna

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Spólna Ewelina

Język polski, historia

 1.  

Spólny Arkadiusz

Religia

 1.  

Stańczyk Emilia

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Strzegowska-Przybylska Hanna

Logopedia, język angielski

 1.  

Sujka Mirosława

Pedagog

 1.  

Szarlip Janusz

Muzyka, edb

 1.  

Szczepaniak Agata

Język angielski

 1.  

Szlis Artur

Historia, wos

 1.  

Szymańczak Martyna

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Szymczak Bartłomej

Wychowanie fizyczne

 1.  

Śliwa-Jóźwik Anna

Biologia

 1.  

Środa Cezary

Wychowanie fizyczne

 1.  

Świąder Wiesława

Biblioteka szkolna

 1.  

Świątek Teresa

Oddelegowanie ZNP

 1.  

Świderska Dagmara

Pedagog, nauczyciel wspomagający

 1.  

Świstak Sylwia Gabriela

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Tokarska Anna

Matematyka

 1.  

Tokarska Iwona

Religia

 1.  

Uzarska Katarzyna

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Wartęga Dorota

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Wieteska Aneta Magdalena

Psycholog

 1.  

Więcławek Elżbieta

Język polski

 1.  

Winkler Małgorzata

Język angielski

 1.  

Wiśniewska Iwona

Przyroda, biologia

 1.  

Wojno Agnieszka

Wychowawca w świetlicy szkolnej

 1.  

Woźniak Dorota

Pedagog, etyka

 1.  

Woźniak Ewelina

Język niemiecki

 1.  

Woźniak Zofia

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Wróbel Justyna Jolanta

Nauczyciel wspomagający

 1.  

Wylezińska Anna

Wychowanie fizyczne

 1.  

Wypych Maria

Psycholog

 1.  

Zakrzewska Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Zaraś Karolina

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Złoch Daniel

Wychowanie fizyczne

 1.  

Ziółko Jolanta

Matematyka

 1.  

Żabińska Małgorzata

Muzyka

 

 

 

Dyplomowanych -  54
Mianowanych  -  26
Kontraktowych - 23
Stażyści - 14
b. st. awansu - 2

 Wykształcenie nauczycieli

Rodzaj wykształcenia

Ilość nauczycieli

%

Doktor

1

0,84%

Magister

109

91,60%

Licencjat

8

6,72%

SWP

1

0,84%

 

Pracownicy administracji:

mgr Mazurek Renata - sekretarz szkoły
Łukaszczyk Urszula - referent
Sikora Edyta – intendent

Obsługa:

Przywała Stanisław- woźny

Duzdowski Jacek- konserwator

Lewandowski Dariusz – konserwator

Gromadzki Jarosław – dozorca „Orlika 2012”

Chrzanowska Katarzyna - sprzątaczka

Michalak Hanna- sprzątaczka

Stawicka Małgorzata - sprzątaczka

Przywała Maria- sprzątaczka

Rutkowska Monika- sprzątaczka

Zawisza Małgorzata - sprzątaczka

Hanna Wojdalska – sprzątaczka

Mydłowska Aneta - kucharka

Zgórzak Krystyna - pomoc kucharki

Kosińska Wiesława - pomoc kucharki

Skowron Bogumiła - pomoc kucharki

Szuchnicka Agnieszka – pomoc kucharki

ROK SZKOLNY 2019/2020 – WYCHOWAWCY

1. Grupa 01                       -                  Kwiatkowska Zofia

2. Klasa 1a                        -                  Serafińska Katarzyna

3. Klasa 1b                        -                  Łyżwa Justyna

4. Klasa 1c                        -                  Byliniak Urszula

5. Klasa 1d                        -                  Celejewska Agnieszka

6. Klasa 1e                        -                  Dąbrowska Paulina

7. Klasa 1f                         -                  Zaraś Karolina

8.  Klasa 2a                       -                  Kostrzewa Ewa

9.  Klasa 2b                       -                  Kowalczyk Lucyna

10. Klasa 2c                      -                  Stańczyk Emilia

11. Klasa 2d                      -                  Czapla Katarzyna

12. Klasa 2e                      -                  Sobieszek Anna

13. Klasa 2f                       -                  Krajewska Emilia

14. Klasa 3a                      -                  Olejnik Agata

15. Klasa 3b                      -                  Nowak Izabela

16. Klasa 3c                      -                  Modelska Kamila

17. Klasa 3d                      -                  Olejnik Dorota

       18. Klasa 3e                      -                  Chojecka Agnieszka

19. Klasa 3f                       -                  Jabłecka Teresa

20. Klasa 4a                      -                  Mazurkiewicz Anna                

21. Klasa 4b                      -                  Sobierańska Agnieszka               

22. Klasa 4c                      -                  Barcikowska Żaklina

23. Klasa 5a                      -                  Tokarska Anna

24. Klasa 5b                      -                  Maliszewska Agnieszka

       25. Klasa 5c                      -                   Jakubczyk Maria

26. Klasa 5d                      -                  Maliszewska- Górecka Zuzanna

27. Klasa 5e                      -                  Gruszczyńska Anna

       28. Klasa 5f                       -                  Kępka Marzena

29. Klasa 5g                      -                  Lepa Paweł

30. Klasa 5h                      -                  Jackowska Aneta

31. Klasa 6a                      -                  Szymczak Bartłomiej

32. Klasa 6b                      -                  Boruc Ilona

33. Klasa 6c                      -                  Fijałkowska Monika

34. Klasa 6d                      -                  Marchlewska Dorota

35. Klasa 6e                      -                  Wylezińska Anna

36. Klasa 6f                       -                  Winkler Małgorzata

37. Klasa 6g                      -                  Śliwa-Jóźwik  Anna

38. Klasa 6h                      -                  Wiśniewska Iwona

39. Klasa 7a                      -                  Złoch Daniel

40. Klasa 7b                      -                  Kosińska-Kot Beata

41. Klasa 7c                      -                  Słobodzin Barbara

42. Klasa 7d                      -                  Pycak Karolina

43. Klasa 7e                      -                  Ławnicka Krystyna

44. Klasa 8a                      -                  Młodziński Paweł

45. Klasa 8b                      -                  Majewska Ewelina

46. Klasa 8c                      -                  Spólna Ewelina

47. Klasa 8d                      -                  Czerwińska Maria

       48. Klasa 8e                      -                  Aleksandruk Agnieszka

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:PSP nr 1 - organizacja - dzwonki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 18:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.10.2019 14:51 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
16.10.2019 14:46 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
12.04.2019 10:24 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
09.11.2017 09:23 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
30.06.2003 18:41 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)