x 
Drukuj
Rafał Markiewicz 30.03.2009 13:39

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

­

Zarządzenie nr 28/09
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 05 marca 2009 roku

w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury- Grójeckiego Ośrodka Kultury  w Grójcu i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu za  2008 rok - Radzie Miejskiej w Grójcu.

Na podstawie art.199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późn.zmianami/
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec za 2008 rok, w którym:

DOCHODY zrealizowano w wysokości         -     55 864 459,65 zł
WYDATKI  zrealizowano w wysokości         -     58 275 681,60 zł

§ 2.

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok:
- Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu

§ 3.

Przesłać kopię niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec z załącznikami od nr 1-16:
-  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w celu zaopiniowania,
-  Radzie Miejskiej w Grójcu.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Link do załączników sprawozdania

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2009 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.03.2009 13:39 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)