x 
Drukuj
Rafał Markiewicz 05.03.2010 15:05

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec za I półrocze 2009 roku.

­

Zarządzenie nr 142/09
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji z wykonania budżetu gminy i miasta za pierwsze półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 249 póz. 2104 z 2005 roku ze zm. / , uchwały nr XVIII/125/07 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 15.10.2007 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego zarządzam co następuje:

§1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informację:

  1. z wykonania budżetu gminy i miasta Grójec za pierwsze półrocze 2009 roku, w którym zrealizowano:
    DOCHODY w wysokości - 28.392.624,41 zł
    WYDATKI w wysokości - 23.537.200,32 zł
  2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu za I półrocze 2009 roku.
  3. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu za I półrocze 2009 roku.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Grójec za I półrocze 2009 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2010 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.03.2010 15:05 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)