x 
Drukuj
Rafał Markiewicz 16.05.2012 09:20

Zarządzenie Nr 44/12 w spr: przekazania sprawozd. rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorząd. instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

­

Zarządzenie Nr 44/12
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań  z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

           Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, póz 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 17, poz 95 z późn.zm.)
Burmistrz  Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

§1

 Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok  2011, stanowiące załącznik  Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Miejskiej:
1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za rok 2011 , stanowiące załącznik  Nr 2 do zarządzenia;
2) informację o stanie mienia Gminy  Grójec za rok 2011, stanowiącą załącznik  Nr 3do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 44/12 w spr: przekazania sprawozd. rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorząd. instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2012 09:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.05.2012 11:23 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
16.05.2012 09:23 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
16.05.2012 09:21 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do zarządzenia.docx" (Rafał Markiewicz)
16.05.2012 09:21 Dodano załącznik "załacznik nr 12.doc" (Rafał Markiewicz)
16.05.2012 09:21 Dodano załącznik "załacznik nr 11.docx" (Rafał Markiewicz)
16.05.2012 09:21 Dodano załącznik "załacznik nr 10.docx" (Rafał Markiewicz)
16.05.2012 09:21 Dodano załącznik "Sprawozdania tabelaryczne 2011.xls" (Rafał Markiewicz)
16.05.2012 09:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
16.05.2012 09:20 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)