x 
Drukuj
Rafał Markiewicz 12.05.2016 11:40

Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

­

 

 

Zarządzenie Nr 48/16
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań  z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

        Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.),
Burmistrz  Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

§1

Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok  2015, stanowiące załącznik  Nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Miejskiej:
1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za rok 2015 , stanowiące załącznik  Nr 2 do zarządzenia;
2) informację o stanie mienia Gminy  Grójec za rok 2015 , stanowiącą załącznik    Nr 3 do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2016 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2016 11:43 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
12.05.2016 11:42 Dodano załącznik "fundusz sołecki_ rok 2015 .docx" (Rafał Markiewicz)
12.05.2016 11:42 Dodano załącznik "załącznik nr 8.doc" (Rafał Markiewicz)
12.05.2016 11:42 Dodano załącznik "mienie komunalne 2015.doc" (Rafał Markiewicz)
12.05.2016 11:42 Dodano załącznik "załacznik nr 7.docx" (Rafał Markiewicz)
12.05.2016 11:42 Dodano załącznik "Sprawozdania tabelaryczne 2015.xls" (Rafał Markiewicz)
12.05.2016 11:42 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do zarz 48 16.docx" (Rafał Markiewicz)
12.05.2016 11:40 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)