x 
Drukuj
Rafał Markiewicz 26.07.2016 14:18

Rejestr instytucji kultury

­

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Grójec jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189),
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Grójec:

  1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, tel. 48 664-30-91 wew. 66.
  2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
  3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu p. 26..
  6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto:
Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Maciak
Sekretarz Gminy tel. 48 661-27-72

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2016 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.02.2020 11:51 Edycja dokumentu (Michał Bogucki)
13.02.2020 11:48 Dodano załącznik "Księga Rejestrowa Grójecki Ośrodek Kultury" (Michał Bogucki)
13.02.2020 11:47 Usunięto załącznik Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Grójec - (Michał Bogucki)
26.03.2019 11:36 Dodano załącznik "Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Grójec - " (Maciej Półtorak)
26.03.2019 11:35 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ GRÓJEC.pdf (Maciej Półtorak)
26.07.2016 14:22 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.07.2016 14:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.07.2016 14:21 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ GRÓJEC.pdf" (Rafał Markiewicz)
26.07.2016 14:21 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.07.2016 14:18 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)