x 
Drukuj
Rafał Markiewicz 10.12.2018 15:28

Zarządzenie nr 158/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 grudnia 2018 roku. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami

­

Zarządzenie nr 158/18
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 7 grudnia 2018 roku.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz.994)  zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadza się Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami.
§ 4
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 5
Zarządzenie niniejsze wraz z Regulaminem Przyznawania Patronatu Honorowego
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami podlega opublikowaniu na stronie Gminy i Miasta Grójec, www.grojecmiasto.pl.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 158/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 grudnia 2018 roku. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2018 15:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2018 09:17 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
11.12.2018 09:17 Dodano załącznik "KLAUZULA INFORMACYJNA.docx" (Rafał Markiewicz)
11.12.2018 09:17 Dodano załącznik "wniosek_o_honorowy_patronat.docx" (Rafał Markiewicz)
11.12.2018 09:17 Dodano załącznik "Zasady przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.docx" (Rafał Markiewicz)
11.12.2018 09:16 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
10.12.2018 15:28 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)